גיור

אסתטיזציה של מקוואות וחוויית משתמשת

מביך, מטריד וחשוף עבורי לדבר על נושא אינטימי זה. ובכל זאת, הצורך שלי לומר משהו בעניין גובר על רגשותיי ועל כוח ההרגל. ליתר דיוק, זה נושא שהחל לצבור תאוצה לאחרונה […]