מהגר

זיכרון סלקטיבי

בקצה אחד בית כלא. בקצה השני ניצב מבנה בטון, מונומנט עצום בגודלו, ששימש את אותו משטר בעל חזון מגלומני. שתי נקודות קיצון אלה ניצבו אז, כמו גם היום, משני צדיו […]