עמיחי שלו

במאמר מוסגר

כשעלה הרעיון להקים את מגזין אליפסיס, מקור ההשראה היה ברור: מגזין מעמול, שהוקם ומופעל על ידי הסטודנטים במחלקה לתרבות, יצירה והפקה במכללת ספיר שבשדרות. מעמול הוא לא עוד מגזין מקוון. […]