דבר העורכים

שואף להיות במה מעניינת וחיה לכתיבה על תרבות במובן הרחב ביותר של המילה

אבל חותרת להקפדה בהצגת טיעונים מדויקת, מנומקת ובהירה, ובמסירת מידע רחב ובדוק. המסות במגזין עוסקות בשלל נושאים, תחת הכותרת הכללית והנרחבת של "תרבות"


– העורך

התכנית בפייסבוק

קטגוריות

דבר העורכים

שואף להיות במה מעניינת וחיה לכתיבה על תרבות במובן הרחב ביותר של המילה

אבל חותרת להקפדה בהצגת טיעונים מדויקת, מנומקת ובהירה, ובמסירת מידע רחב ובדוק. המסות במגזין עוסקות בשלל נושאים, תחת הכותרת הכללית והנרחבת של "תרבות"

– העורך

התכנית בפייסבוק

קטגוריות