הכנסת אורחים

פנים אל מול פנים בעידן הווירטואלי

הכנסת האורחים היא פתיחת השער וההיפתחות אל ״פני האחר״, כותב עמנואל לוינס בספרו ״כוליות ואינסוף״, ומוסיף: פני האחר הם תנאי לכל קבלת פנים, וקבלת האחר היא קבלה ללא תנאים ואינטרסים. […]