הר המנוחות

נפרדנו כך

– ״לא ייכנס ככה!״ – ״ייכנס ייכנס, צריך רק למצוא את הזווית.״ – ״לא ככה… אולי תסובב משם?״ – ״אבל אז הרגליים לא עוברות.״ – ״אז תכופף, נו, פה הראש […]