חינסקי

חור בלבנה

במאמרה "עיניים עצומות לרווחה" מעלה שרה חינסקי על המוקד את שדה האמנות הישראלי בכלל ואת ההיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית בפרט. את ההתקפה על שדה האמנות הישראלי התחילה חינסקי בשני מאמרים […]