שואה

השואה בתיוג סולמית

כשנחשפתי לדף הפייסבוק ״עם היפות שלי באושוויץ״ בחודש יוני האחרון, הוא כבר היה מגפה ויראלית. הדף, שאיגד בתוכו תמונות מביקורים במחנות ריכוז והשמדה בעיקר של תלמידי תיכון, הדביק מאות אלפי […]

זיכרון סלקטיבי

בקצה אחד בית כלא. בקצה השני ניצב מבנה בטון, מונומנט עצום בגודלו, ששימש את אותו משטר בעל חזון מגלומני. שתי נקודות קיצון אלה ניצבו אז, כמו גם היום, משני צדיו […]